návrat na úvodnú stránku

              Metamorfná technika

                       
                      Príjemná  relaxačná, jemná a  veľmi účinná   metóda   na   odblokovanie   tráum  a  schémat
            (energetických  blokov)  vytvorených v období prenatálneho vývoja,  ktoré sa  v praktickom  živote
            človeka prejavujú na úrovni fyzických chorôb, psychickej a citovej nerovnováhy  a rôznych stresov.
                          
             Metamorfná technika  - jemný  dotyk  mocnej  transformačnej sily  -  uvoľňuje  citové  a  emotívne
             bloky a stresy  pre získanie zdravia, sily a pre plné využitie vašich schopností a  tvorivosti.
              
             Žite svoj život bez strachu - riešte všetky prekážky pretože zistíte, že ich môžete zvládnuť.
                
             Metamorfná technika je založená na  princípe uvoľnenia   energie  vyživujúcej bloky, ktoré  vznikli 
             z psychických   stresov v prenatálnom období  plodu i matky  - od počatia až po  narodenie  a fixujú
             sa na reflexnú zónu chrbtice, chodidiel, rúk a hlavy.  V týchto častiach tela  je zachytená celá časová
             perióda  prenatálneho obdobia.
                 
             Metamorfná technika  - má trvalý, hlboký a nenásilný účinok, aplikuje sa  prostredníctvom jemných
             dotykov - akoby   motýlích krídel - na reflexných zónach.  Nemá vedľajšie  účinky, nie  je  potrebná
             diagnóza ani  diskusia   o osobných problémoch,  ani diskusia o minulých či  súčasných  chorobách.

             Metamorfná technika  - je vhodná  pre všetých  - pre dospelých i pre deti.
              
             Metamorfná technika Je veľmi úspešná pri  urovnaní hyperaktivity,  pri  poruchách   sebaovládania,
             agresivity,  pri  poruchách  CNS,   pri autizme,  pre zdravotne    postihnutých,   pre  tehotné  mamičky
             a zdravý vývoj ich bábätka.

             Metamorfná technika - je veľmi úspešná pri riešení zdravotných problémov aj starého pôvodu.               
                 
             Keď sa uvolnia všetky bloky, každý sa cíti ľahší a rieši životné situácie  pokojnejšie.